Mobbing – terroryści w garniturach

Coraz częściej spotykamy się z ofiarami biurowych terrorystów w garniturach. Z pozoru dobrze sytuowani prezesi dużych firm, ludzie inteligentni i wykształceni, za zamkniętymi drzwiami biurowców przeradzają się w prawdziwych tyranów. Dlaczego zjawisko mobbingu tak bardzo przybrało na sile? Czy istnieje jakiś sposób, aby nie dać się zastraszyć?

Mobbing

Czym jest mobbing?

Definicja mobbingu podaje jasno, że jest to prześladowanie współpracownika lub podwładnego w miejscu wykonywanej pracy. Głównym celem takiego zachowania jest upokorzenie i ośmieszenie swojej ofiary. Bardzo często głównym celem mobbingu jest eliminacja osób, które w jakikolwiek sposób mogą zagrozić pozycji sprawcy. Mobbing możemy określić jako swoisty rodzaj terroru psychicznego, pozostawiającego trwały ślad w naszej psychice.

Kiedy zachowanie przełożonego uważane jest za mobbing?

Zwróć szczególną uwagę na zachowanie swojego szefa. Twoje subiektywne przekonanie o byciu ofiarą mobbingu może okazać się niewystarczające. Przykładowe zachowania podczas mobbingu to:

  • poniżanie
  • upokarzanie
  • nieustająca krytyka
  • dyskryminacja
  • nieodpowiednie żarty
  • obwinianie
  • molestowanie seksualne
  • zastraszanie (np. zwolnieniem z pracy, degradacją)
  • groźby
  • przemoc fizyczna

Skutki mobbingu

W przypadku ofiary, skutki mobbingu są zawsze tragiczne. Ta forma znęcania się nad pracownikami bardzo często prowadzi do powstawania różnego rodzaju zaburzeń psychicznych, depresji, poczucia lęku, odrzucenia oraz zaniżenia poczucia własnej wartości. W skrajnych przypadkach mobbing może prowadzić nawet do samobójstwa.

Jak radzić sobie z mobbingiem?

Istnieje kilkadziesiąt różnych sposobów radzenia sobie z mobbingiem w pracy. Często jednak najlepszym rozwiązaniem może okazać się odejście z pracy. Wiem, że dla wielu osób pomysł ten wydaje się być irracjonalnym, jednak pamiętajmy że chodzi tutaj o nasze zdrowie, a nawet życie. Jak jeszcze możemy radzić sobie z mobbingiem?

Skontaktuj się z odpowiednim działem w firmie

Związki zawodowe, dział personalny to tylko niektóre przykłady działów firmowych do których możesz zgłosić się po pomoc. Obecnie coraz więcej firm prowadzi politykę antymobbingową, powołując tym samym odpowiednie osoby mające udzielać wsparcia ofiarom mobbingu.

Poszukaj organizacji antymobbingowych

Grupy wsparcia znajdujące się poza Twoją firmą zazwyczaj oferują pomoc psychologów, psychiatrów, prawników i innych wykwalifikowanych osób, które pomogą Ci uporać się z problemem.

Nie bądź bierny

Nie dawaj swojemu przełożonemu pozwolenia na takie zachowanie. W przypadku zaistnienia upokarzającej sytuacji, wyraź swój sprzeciw i nie daj sobą pomiatać. Istnieje wówczas duża szansa, że Twój oprawca zauważy iż nie jesteś osobą słabą i uległą. Możliwe że w ten sposób odstąpi od dalszego mobbingu.

Udaj się do prawnika

Zasięgnij pomocy prawnej i skieruj sprawę do Sądu Pracy. W takiej sytuacji pamiętaj o tym, aby sumiennie wykonywać swoją pracę. Dzięki temu nie dasz innym pretekstu do negatywnej oceny Twoich działań, co również jest brane pod uwagę w postępowaniu.

Mobbing a kodeks pracy

Mobbing znajduje swoje specjalne miejsce w obowiązującym kodeksie pracy

Art. 943 . § 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.

§ 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

§ 3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

§ 4. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 5. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Mimo ciężkiej i stresującej sytuacji na rynku pracy, nie bójmy się walczyć o swoje prawa. Każdy z nas zasługuje w końcu na szacunek i uznanie za wykonywaną pracę.

Jedna odpowiedź do “Mobbing – terroryści w garniturach”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *