Szkolenia

Przeprowadzone wykłady i szkolenia:

 • Wykłady na studiach podyplomowych MBA w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu
 • Wykłady w Zespole Szkół Artystycznych TOP ART w Szczecinie
 • Wykłady  w Akademii Rolniczej i Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Wykłady w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie
 • Wykłady dla marynarzy i pracowników jednostek pływających w Ośrodku Ratownictwa Morskiego w Szczecinie
 • Wykłady dla pracowników ochrony osób i mienia
 • Warsztaty dla studentów szczecińskich uczelni wyższych
 • Wykłady dla funkcjonariuszy Policji i ABW w Szczecinie
 • Wykłady dla nauczycieli szkół średnich w Pomorskim Centrum Edukacji w Szczecinie
 • Szkolenia dla pracowników Straży Miejskiej w Szczecinie
 • Szkolenia dla lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej
 • Szkolenia dla pracowników firm ubezpieczeniowych
 • Wykłady dla pracowników Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Szczecinie
 • Szkolenia dla pracowników PŻM
 • Szkolenia dla pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej
 • Szkolenia dla firm zrzeszonych w Północnej Izby Gospodarczej
 • Szkolenia dla YPO (Federacji Młodych Prezesów)

Zakres tematyczny przeprowadzonych zajęć:

 • Techniki komunikacji interpersonalnej
 • Zasady redukcji stresu
 • Zespół wypalenia zawodowego
 • Postępowanie w nagłych sytuacjach katastroficznych
 • Zasady negocjacji
 • Techniki poszerzania pamięci
 • Muzyka w procesie edukacji
 • Postępowanie w przypadkach konieczności udzielenia pomocy przedlekarskiej
 • Podstawowe zasady etyki zawodowej
 • Mobbing