Psychologia marketingu

Doskonalenie umiejętności managera handlowego

I. Marketing – / market – rynek / działania na rzecz rynku, rynkowanie: dostarczanie właściwego produktu, na właściwy rynek, we właściwym czasie, po właściwej cenie.

4xP product, price, place, promotion.

Strategie marketingu:

 • Community
 • Segmentacja
 • Dyferencjacja
 • Speciality

Promocja: zespół środków za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje o sobie, swoich produktach, kształtuje potrzeby nabywców, pobudza i ukierunkowuje popyt.

Grupy instrumentów promocyjnych:

 • reklama
 • sprzedaż osobista
 • promocja dodatkowa
 • public relations
 • publicity

Psychologia obsługi klienta: Strategie

Granice psychologiczne w kontakcie z klientem ( niewidzialne ogrodzenie )

 • Kontakt inwazyjny
 • Kontakt niedostateczny
 • Kontakt graniczny

Wzbudzenie zaufania klienta

 • Akceptacja
 • Wiarygodność

Kompetencje

 • Kompetencje interpersonalne
 • Kompetencje zawodowe

Nawiązywanie kontaktu, czyli jak rozmawiać z klientem, jak budować prawidłowe relacje z szefem, podwładnym, klientem:

 • Systemy reprezentacyjne ( wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny )
 • Predykaty
 • Informacja zwrotna
 • Dostrojenie, raport, odzwierciedlenie
 • Presupozycje
 • Aktywne słuchanie
 • Parafraza – jest podstawową techniką aktywnego słuchania, wierne powtórzenie wypowiedzi, porządkuje wypowiedź, wzmacnia prowadzenie rozmowy, jest informacją zwrotną dla rozmówcy

Typologia klienta:

 • Klient uległy
 • Klient oskarżacz
 • Klient komputerowiec
 • Klient odlotowiec

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *