Umów wizytę

Wszelkie świadczenia (typu e-recepty, e-zwolnienia, zaświadczenia itp.) są realizowane drogą elektroniczną. Możliwa jest również konsultacja przez telefon lub skypa.


Formularz zgłoszenia na wizytę

    Wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez placówkę medyczną: Psychoprofilaktyka i Promocja Zdrowia Marek Juraszek w celu komunikacji korzystania z usług medycznych oraz na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dot. planowanych wizyt, jak również informacji o medycznej działalności placówki Psychoprofilaktyka i Promocja Zdrowia Marek Juraszek. Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez placówkę medyczną: Psychoprofilaktyka i Promocja Zdrowia Marek Juraszek o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów z dnia 11.09.2015 (Dz.U.z 2015r.poz.1844) o działalności ubezpieczeniowej i asekuracyjnej: sądom, organom ścigania oraz wszelkim podmiotom państwowym i samorządowym w celach niezbędnych do realizacji usług.