Czym jest stalking?

W ostatnich czasach na sile przybrało zjawisko stalkingu. Termin ten oznacza uporczywe nękanie wybranej osoby. Obecnie coraz większa ilość ludzi pada ofiarami stalkerów. Kim oni są i jak się przed nimi bronić?

Czym jest stalking?

Czym jest stalking?

Termin stalkingu narodził się pod koniec lat 80. XX wieku w Hollywood. Tamtejsze gwiazdy filmowe zaczęły wówczas doświadczać ciemnych stron sławy. Związane to było z obsesyjnym zachowaniem fanów, którzy śledzili swoich idoli w każdy możliwy sposób.
W chwili obecnej, stalking znacznie przybrał na sile – nie dotyczy już tylko i wyłącznie znanych i lubianych. Potencjalną ofiarą może stać się każdy z nas.

Kim są stalkerzy?

W tym przypadku stalkerzy to oprawcy. Bardzo często stają się nimi osoby których uczuć nie odwzajemniamy. Zjawisko to jest dla nas potencjalnie niebezpieczne, ponieważ nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak zachowa się stalker.
Stalkerami często są również byli partnerzy.

Jak rozpoznać że staliśmy się ofiarą stalkera?

Stalking objawia się w bardzo charakterystyczny sposób. Stalkerzy przejawiają zachowania takie jak:

 • wysyłanie smsów
 • wysyłanie uporczywych emaili
 • śledzenie
 • głuche telefony
 • stanie godzinami pod domem ofiary
 • szantaże
 • uporczywe próby komunikacji na portalach społecznościowych
 • publikacja zdjęć i informacji o życiu ofiary bez jej zgody
 • groźby

Jak stalking może wpłynąć na nasze życie?

Zjawisko stalkingu może mieć ogromny wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Najczęstszymi problemami z jakimi zmagają się ofiary stalkingu są:

 • nerwowość
 • zaburzenia koncentracji
 • napady lęku
 • koszmary nocne

W skrajnych przypadkach może dojść do narażenia zdrowia a nawet życia.

Czy stalking jest uznawany za przestępstwo?

Art. 190a kodeksu karnego definiuje stalking jako przestępstwo. W tym przypadku na stalkerów może zostać nałożona kara grzywny, a nawet kara ograniczenia wolności. Wymiar kary zależy od intensywności działań stalkerów:

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Jak bronić się przed stalkerami?

Czasami wystarczy być stanowczym i asertywnym. Brak reakcji na działania stalkera może sprawić, że zwyczajnie się zniechęci. Jeżeli to nie pomaga, to warto zwrócić się o pomoc na policji.
Dodatkowo, coraz częściej powstają grupy wsparcia dla ofiar stalkingu.

Pamiętajmy o tym, że w przypadku stalkingu prawo stoi po naszej stronie. Nie dajmy się zastraszyć i nie bójmy się prosić o pomoc!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *